Regulamin zajęć i treningów

Organizatorem zajęć jest Akademia Bosego Wirusa, będąca Marką Spółki PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o. (dopuszcza się Partnerstwo innych podmiotów, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni w informacji zamieszczanej przy konkretnym spotkaniu).

Spotkania prowadzi Karol BOSY WIRUS Trojan (m.in.: ultramaratończyk, Trener naturalnej amortyzacji, Instruktor Lekkiej Atletyki, Rekordzista Polski w biegu 24-godzinnym boso) lub/i zaproszeni przez niego Goście.

Zajęcia mają na celu poszerzyć wiedzę Uczestników z zakresu dbania i wykorzystania, podczas aktywności fizycznej, naturalnego amortyzatora organizmu. Ponadto, celem zajęć jest przygotowanie ich Uczestników do udziału w zawodach biegowych.

Na zajęcia przychodzimy z pozytywnym nastawieniem, dobrym humorem i zarażamy nimi innych Uczestników 😉

Zajęcia mają charakter zamknięty, tzn. ich Uczestnikiem może być osoba, która wykupiła karnet, upoważniający do uczestnictwa w zajęciach.

Chcę poznać szczegóły i dołączyć do Akademii Bosego Wirusa

Kupując, poprzez witrynę internetową Akademii Bosego Wirusa, wybrany karnet, uprawniający do uczestnictwa w zajęciach, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, od dnia zakupu, pod warunkiem nieuczestniczenia do tego czasu w zajęciach (brak skorzystania z usług Akademii Bosego Wirusa). W takim przypadku, należy skontaktować się z właścicielem serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@pelniaprzygody.pl.

Zajęcia odbywają się, przede wszystkim, w plenerze, tj. „pod chmurką” (o ewentualnej zmianie formy zajęć, np. na online, czy też na salę gimnastyczną, itp., Uczestnicy zostaną powiadomieni w stosownym czasie, w prywatnej Grupie Akademii Bosego Wirusa).

W przypadku konieczności przyniesienia na zajęcia własnych akcesoriów do ćwiczeń, o tym fakcie, Uczestnicy zostaną powiadomieni w stosownym czasie, w prywatnej Grupie Akademii Bosego Wirusa.

Miejscem spotkania przed zajęciami jest główna brama wejściowa przed basenem przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu (o ewentualnej zmianie miejsca Uczestnicy zostaną powiadomieni w stosownym czasie w prywatnej Grupie Akademii Bosego Wirusa)

Podczas zajęć, tempo marszu/biegu dostosowujemy do osób, które najpóźniej zaczęły przygotowania do nowego sezonu, czyli do osób maszerujących/biegnących najwolniej (wg specyfikacji danej Grupy).

Specyfikacja Grup, wygląda następująco:

  • Grupa początkująca – dla osób pragnących zacząć przygodę z bieganiem lub które dopiero ją zaczęły. Treningi oparte są o marszobiegi, tj. metodę Galloway-a (naprzemienny marsz i bieg);
  • Grupa średniozaawansowana – dla osób już biegających (z kondycją pozwalającą przebiec, bez zatrzymywania się, 7-8 km w ciągu 1 godziny, czyli w tempie 8:34-7:30 min./km);
  • Grupa zaawansowana – dla osób już biegających (z kondycją pozwalającą przebiec, bez zatrzymywania się, 10 km w ciągu 1 godziny, czyli w tempie 6:00 min./km).

Każdy z Uczestników zajęć bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia.

Biorąc udział w zajęciach każdy z Uczestników oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne uczestnictwo w spotkaniach.

Uczestnicy wybierając poziom zaawansowania zajęć, robią to na własną odpowiedzialność (na zajęciach nie ma testów kwalifikujących Uczestnika do danej Grupy), dostosowując swoją decyzję, do poziomu swojej kondycji.

W przypadku wybrania, przez Uczestnika, Grupy o nieodpowiednim, do Jego kondycji, poziomie zaawansowania, może On zostać (w wyniku obserwacji przez prowadzącego zajęcia) poproszony o przeniesienie się do Grupy o innym stopniu zaawansowania. Decyzja prowadzącego jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania się. W przypadku, braku akceptacji decyzji i rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Akademii Bosego Wirusa, takiej osobie nie przysługuje zwrot płatności za wykupione przez nią pakiety.

Na zajęciach obowiązuje zachowanie kultury osobistej i kultury wypowiedzi. Osoby nie dostosowujące się do tej kluczowej zasady, mogą zostać wykluczone (przez prowadzącego) z danych zajęć, bądź w ostateczności z uczestnictwa we wszystkich zajęciach, prowadzonych przez Akademię Bosego Wirusa (w takim przypadku, osobie usuniętej z zajęć, bądź Akademii, nie przysługuje zwrot płatności za wykupione przez nią pakiety). Decyzja prowadzącego jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania się.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć Osoby nietrzeźwe bądź/i będące pod wpływem środków odużających bądź/i środków dopingujących. Osoby nie stosujące się do zakazu, będą, przez prowadzącego, niedopuszczone do zajęć lub/i proszone o opuszczenie zajęć lub/i wykluczone z uczestnictwa we wszystkich zajęciach Akademii Bosego Wirusa (w takim przypadku, osobie usuniętej z zajęć, bądź Akademii, nie przysługuje zwrot płatności za wykupione przez nią pakiety). Decyzja prowadzącego jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania się.

Biorąc udział w zajęciach, ich Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na uwiecznienie Swojego wizerunku (fotografie, nagrania video, nagrania dźwiękowe) oraz jego bezpłatne i nieodpłatne upublicznienie w mediach (drukowanych, elektronicznych, społecznościowych, telewizji), jak również oznaczanie Swoich profilów społecznościowych, dla celów promocyjnych Akademii Bosego Wirusa.

Publikując relację (z treningu, zawodów) na łamach portalu Akademii Bosego Wirusa, autor publikowanego materiału, wyraża zgodę na jego nieodpłatne i bezpłatne opublikowanie oraz nieodpłatnie i bezpłatnie przekazuje Akademii Bosego Wirusa oraz spółce PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o., prawa autorskie do dysponowania materiałem, na różnych polach eksploatacji, dla celów promocyjnych Akademii Bosego Wirusa.

Każdy z Uczestników zajęć, swoim uczestnictwem w spotkaniach, potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem spotkań i akceptuje jego postanowienia.

Chcę poznać szczegóły i dołączyć do Akademii Bosego Wirusa