Konkurs na relację z treningu „Hipnij na Kozie Żebro” 2023

Tak jak obiecaliśmy w pamiętną sobotę, kiedy to spotkaliśmy się na pierwszej edycji treningu „Hipnij na Kozie Żebro”, wszem wobec ogłaszamy, że konkurs na relację „otwieramy”.

Liczymy na Wasze zaangażowanie, które spróbujemy jeszcze podsycić informacją o czekających na Was nagrodach, którymi są:

* jedno podwójne (dla dwóch osób) zaproszenie na kolację do „NOVO.SĄDECKA resto & business club”

* voucher z 50% zniżką na letni obóz jeździecki, organizowany przez „Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa TARA” z Kamionki Wielkiej.

Na Wasze, pełne emocji, wrażeń, wspomnień i przemyśleń, relacje, które prześlecie na adres sekretariat@akademiabosegowirusa.pl, czekamy do końca następnego tygodnia, czyli niedzieli 23 kwietnia br.

Kto zostanie Zwycięzcą?

Spośród przesłanych przez Was relacji, wybrane zostaną dwie zwycięskie (najciekawsze w subiektywnej ocenie Jury). O przyznaniu poszczególnych nagród decyduje kolejność nadesłania relacji, spośród tych wybranych przez konkursowe Jury (w osobie Karola BOSEGO WIRUSA TrojanaWłaściciela Akademii Bosego Wirusa), tj. Autor pierwszej z zwycięskich relacji, otrzyma zaproszenie na kolację, drugiej – voucher na obóz jeździecki.

Ogłoszenie wyników konkursu, nastąpi najpóźniej do 30 kwietnia br., za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, jak również mediów społecznościowych Akademii Bosego Wirusa. Ponadto ze Zwycięzcami, skontaktujemy się w wiadomościach prywatnych.

W tym miejscu, życzymy Wam weny, podczas pisania!


Teraz czas na jeszcze kilka informacji prawem wymaganych:

  • organizatorem konkursu jest Akademia Bosego Wirusa, będąca marką spółki PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000513765, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, NIP: 734-35-22-374, REGON: 122980231
  • niniejszy artykuł stanowi, jednocześnie regulamin konkursu na relację z treningu „Hipnij na Kozie Żebro” 2023
  • konkurs trwa od 14 kwietnia br. do 23 kwietnia br.
  • Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która brała udział w treningu „Hipnij na Kozie Żebro” 2023
  • nagrody w konkursie zostały ufundowane przez „NOVO.SĄDECKA resto & business club, „Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa TARA” z Kamionki Wielkiej i przez nich zostaną przekazane Zwycięzcom konkursu
  • przesyłając relację, jej Autor potwierdza, iż jest jej twórcą i do niego należą stosowne prawa autorskie (w tym prawa autorskie do zdjęć, nagrań video, nagrań dźwiękowych, które nie łamią praw autorskich osób na nich uwiecznionych)
  • Autor relacji wyraża zgodę na bezpłatne i nieodpłatne upublicznienie (przesłanych danych osobowych, fotografii, nagrań video, nagrań dźwiękowych) w mediach (drukowanych, elektronicznych, społecznościowych, telewizji), jak również oznaczanie Swoich profilów społecznościowych, dla celów promocyjnych Akademii Bosego Wirusa
  • Autor przesłanego materiału, wyraża zgodę na jego nieodpłatne i bezpłatne opublikowanie oraz nieodpłatnie i bezpłatnie przekazuje Akademii Bosego Wirusa oraz spółce PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o., prawa autorskie do dysponowania materiałem, na różnych polach eksploatacji, dla celów promocyjnych Akademii Bosego Wirusa
  • biorąc udział w konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z jego regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*